Dzisiaj jest sobota, 23 stycznia 2021 r

 

Imieniny obchodzi: Maria, Ildefons, Rajmund  

 
 

08.05.1988 / Federacja

 

 

 

 
   
   

15.04.2005 / PRRA Sk-ce

 

 

 

 
   
   

25.05.2005 / PRRA Wa-wa

 

 

 

 
   
   

22.07.2009 / KRZiSA

 

 

 

 

MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest:

Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce.

 
Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię.
 
Można go podzielić na kilka następujących po sobie okresów. Pierwszy etap to powstanie w maju 1988 roku w Sieradzu Federacji Klubów Abstynenckich, która odegrała niebagatelną rolę w uświadomieniu członkom ruchu potrzeby wspólnych działań, korzyści z tego wynikających oraz możliwości wymiany doświadczeń.
 
Federacją były Kluby Abstynenckie ją tworzące. Dopiero wspólnota celów, ich realizacja, ulepszanie pracy Klubów oraz działania dla rozwiązywania problemów alkoholowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym były podstawą do działań i rozwiązań organizacyjnych.
 
Federacja w swoich założeniach miała między innymi zadania:
  • reprezentowanie klubów na szczeblu wojewódzkim i krajowym oraz międzynarodowym
  • organizację edukacji i podnoszenie poziomu pracy klubów abstynenckich
  • wspieranie swoich członków w rozwiązywaniu lokalnych problemów alkoholowych

 
Federacja Klubów Abstynenckich w Polsce była współzałożycielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizacji Abstynenckich pod nazwą SOBRIETY INTERNATIONALE.
 
Schemat organizacyjny Federacji przedstawiał się następująco:
Władze Centralne: ►Przewodniczący ►Zarząd ►Krajowa Rada ►Główna Komisja Rewizyjna
Władze Terenowe: ►Oddziały Terenowe o podobnej strukturze jak władze centralne
Członkowie Federacji: Kluby Abstynenckie, Stowarzyszenia Trzeźwościowe
 
Pierwszym Przewodniczącym był ZDZISŁAW KUTYŃSKI

Zmiany ustrojowe w Polsce, które zaszły w 1989 roku, wprowadzenie w życie ustawy o stowarzyszeniach wymusiło na władzach FKA zmianę formuły funkcjonowania. Brak porozumienia w kwestii reprezentacji oraz inne problemy organizacyjne i osobowe doprowadziły do rozwiązania Federacji w 1996 roku.

Dopiero w 2004 roku nastąpił przełom i przyśpieszenie procesu integracji. Na spotkaniach przedstawicieli Związków Wojewódzkich i Regionalnych w Białobrzegach i w Skierniewicach zapadła decyzja o wyłonieniu wspólnej reprezentacji organizacji abstynenckich działających w Polsce. Proces konsolidacji był jednak trudny. Powstanie dwóch Ogólnopolskich Rad Ruchu Abstynenckiego:
 ▫ Polskiej Rady Ruchu Abstynenckiego w Skierniewicach / zarejestrowanej 15 kwietnia 2004 roku / skupiającej 7 Związków
 ▫ Polskiej Rady Ruchu Abstynenckiego w Warszawie / zarejestrowanej 25 maja 2004 roku / skupiającej 3 Związki i Organizacje Regionalne
spowodowało aktywizację środowiska i zaczęła się powoli wyłaniać wspólna wizja Ogólnopolskiego Porozumienia opartego na silnych Związkach Wojewódzkich skupiających lokalne stowarzyszenia.

W maju 2009 roku w miejscowości Małe Ciche Przewodniczący obu Polskich Rad (S. Staniszewski i A. Nagiel) w imieniu swoich Zarządów podpisali porozumienie o rozwiązaniu swoich organizacji i powołaniu jednej ogólnopolskiej Krajowej Rady.
W skład Komitetu Założycielskiego weszli: kol. Kazimierz Wencel (Związek Wielkopolski), kol. Andrzej Nagiel (Związek Mazowiecki), kol. Sylwester Staniszewski (Związek Łódzki). Doprecyzowano Statut Krajowej Rady, który został zarejestrowany 22 lipca 2009 roku.

 
W dniach 20 - 22 listopada w Białobrzegach odbyło się Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Rady. Do ogólnopolskiej organizacji reprezentującej ruch abstynencki przystąpiły wszystkie Związki Wojewódzkie i Stowarzyszenia Regionalne. Ich delegaci wybrali władze KRZiSA.

Tak powstała Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich pod nazwą "Krajowa Rada" z siedzibą w Warszawie.

Obecnie członkami KRZiSA są zarejestrowane organizacje abstynenckie o charakterze związkowym lub regionalnym: Dolnośląska Federacja Profilaktyki Uzależnień „Ślęża”, Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Lubelszczyzny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa Pomorskiego Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego Regionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej Regionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Województwa Świętokrzyskiego Związek Stowarzyszeń Abstynenckich - Wielkopolska
Dwa następne Związki w województwach zachodniopomorskim i podlaskim powstałe w 2012 roku czekają na rejestrację i przyjęcie w poczet członków.

     

odwiedzin:717 dzisiaj:108 on-line:1
Copyright © 2012 by Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
Creative Stanley & Włodek